Základní doporučená pravidla pro návštěvníky knihovny

Vydáno: 28. 4. 2020
  • Zaměstnanci knihovny a návštěvníci musí nosit roušku
  • U vstupu do knihovny provede čtenář dezinfekci rukou (dezin. prostředek zajištěn)
  • Návštěvníci musí dodržovat dvoumetrové odstupy
  • WC a další prostory knihovny zůstanou uzavřené
  • Prozatím se knihy pouze vrací
  • Vrácené knihy zůstanou 4 - 5 dní ležet v karanténě, než se půjčí dalšímu čtenáři
  • Vypůjčené knihy jsou automaticky prodlouženy
  • Ruší se poplatky z prodlení

 

Knihovny se budou řídit dalšími pokyny vlády, přijatými v souvislosti s krizovými opatřeními. Proto jsou možné některé změny a doplňky.

M.Nedopilová